Výsledky závodu CUC575


Kategorie QRP:

ZnackaPocet boduCC
OK1AY 64 1,433
OM2KI 64 1,333
OK1DCS 62 1,300
OM3PA 61 1,300
OK1OA 59 1,333
OK2PKT 58 1,167
OM3CQ 55 1,167
OK2BTK 55 1,133
OK1DEP 50 1,100
OK1KA 50 1,067
OK2BLD 48 1,067
OM8KW 47 1,000
OM8ON 47 0,967
OK1MKX 46 1,000
OM3IAG 44 0,967
OM0AS 41 0,833
OM3ZU 40 0,867
OK1DOR 38 0,933
OK1USP 36 0,967
OK2LF 35 0,967
OK1LZ 32 0,633
OK2CMZ 27 0,700

Kategorie VLP:

ZnackaPocet boduCC
OK1FII/Q 46 0,967
OK1LO/Q 44 0,967
OK1FKD/Q 44 0,833
OK1DZD/Q 37 0,767
OK2BND/Q 29 0,600

Zvláštní kategorie:

Kategorie PILEUP:

ZnackaPocet boduCC
OK2WA 80 1,967


2. liga
Error logy
Neuznané značky