CUC588...... 12. 10. 2020
vyhodnocuje lz

Vyhodnocení ve středu 19:00

Došlý deník OK2LF je nějaký nepoužitelný. Je nadepsán jako NZ?
Jeden komentář nebyl podepsán. Dohledal jsem, že omluva od Františka OK2LF.

Moje omluva OK2SRO/Q za ošizení o body moji nepozorností pri psaní do počítače.

Oprava výsledků:
A druhá moje omluva: Přehlédl jsem, že  Josef OK1USP poslal deník ke kontrole. Nepřepnul si po MWC výkon vysílače. Výsledky jsem opravil.


Stanic celkem 37
Došlých deníků 33
Vyhodnocených spojení 927
Závodní potenciál 2,533


Celkové výsledky

Komentáře

Tabulka ACP po CUC588

Skimmery
Jak na CUC588 / How to round 588 - 12.10.2020
Pileup pojede OK1DCS
CUC589 OK2WA?