CUC605 ...  8. 2. 2021

Vyhodnocuje OK2OP, poslední aktualizace 10.února v 18:15
The contest was evaluated by OK2OP, last update February 10. at 6:15 PM


Stanic celkem/Stations in total 26
Došlých deníků/Amount of  received logs 22
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 612
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,667


Celkové výsledky / Final results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score table


CUL605_OK2OP.mp3


Jak na CUC605 / How can I run in round 605
Preference CUC605
Bodů/Points
Pileup: OK1OA
5
OK2BLD, OK1DOR, OK1LZ
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3