CUC606 ...  15. 2. 2021

Vyhodnotil OK1LZ, poslední aktualizace 17.února v 19:00
The contest was evaluated by OK1LZ, last update February 16. at 7:00


Stanic celkem/Stations in total 31
Došlých deníků/Amount of  received logs 26
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 839
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2,067

Chyby v denících: OK1DZD/Q ve dvou řádcích špatný čas. Opraveno vyhodnocovatelem.

Celkové výsledky/Results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score table

Jak na CUC606 - bude 15.2.2021  ? / How can I run in round CUC606 ?

Pileup potvrdil OK2PKT / Pileup station will run OK2PKT.
Připraví se OK1DCS.

Preference CUC606
Bodů/Points
Pileup: OK2PKT
5
OM8ON, OK2BLD, OK1LZ
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3