CUC615...... 19.4.2021

Vyhodnocuje OK1LZ, poslední aktualizace 20.dubna 2021 v 19:00
The contest is evaluating by OK1LZ, last updated at April 20, 2021 at 7:00 PM

Asi jsem nebyl sám, kdo dnes protrpěl. Ale příští týden již v normálním čase a tak snad i lépe.Stanic celkem/Stations in total 25
Došlých deníků/Amount of  received logs 23
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 559
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,667


Průběžné výsledky / Preliminary results

Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP / ACP Score table


Jak na CUC615 - 19.4.2021
Pileup pojede Stano OM8AQ
Na CUC616 se připraví OK1AY