CUC622 ...  7. 6. 2021

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace 9. června  2021 v 20:20

The contest is evaluated by OK2WA, last update at 9. Jun 2021, 8:20 PM


Stanic celkem/Stations in total 29
Došlých deníků/Amount of  received logs 23
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 665
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,933


Výsledky / Results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score table


Jak na CUC622 ? / How can I run in round 622 ?