CUC623 ...  14. 6. 2021

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace 16. června v 19:10
The contest was evaluated by OK2OP, last update June 16. at 07:10 PM


Stanic celkem/Stations in total 27
Došlých deníků/Amount of  received logs 25
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 732
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,733


Celkové výsledky / Final results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score tableJak na CUC623?/ How can I run in round 623?
Preference CUC623
Bodů/Points
Pileup: OK1DCS
5
OK2BLD, OK2CMZ, OM8ON
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3