CUC625 ...  28. 6. 2021

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace 30. června  2021 v 19:20

The contest was evaluated by OK2WA, last update at 30. Jun 2021, 7:20 PM


Stanic celkem/Stations in total 28
Došlých deníků/Amount of  received logs 24
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 679
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,867


Výsledky / Results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score table


Jak na CUC625 ? / How can I run in round 625 ?