CUC626...... 5. 7. 2021

Vyhodnocuje OK2OP, poslední aktualizace 5. 7. 2021 v 22.00
The contest is evaluating by OK2OP, last updated at July 9, 2020 at 10.00 PM


( Toto vyhodnocení jsem pro Jirkovu nepřítomnost vyhodnotil já, Zítra již Jirka normálně. Zdenek)

Stanic celkem/Stations in total 22
Došlých deníků/Amount of  received logs 14
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 318
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,467


Průběžné výsledky CUC626 / Premilinary results

Komentáře / Commenntaries

Tabulka ACP po CUC526 / ACP Score tables

Jak na CUC626 ? / How can I run in round 626 ?
Pileup stanice bude OK2WA / Pileup station will bee OK2WA