CUC627 ... 12. 7. 2021

Vyhodnocuje OK1LZ, poslední aktualizace 14. 7. 2021 v 19:00

The contest is evaluating by OK1LZ, last update at July 14. 2021 at 7:00 PM
Stanic celkem/Stations in total 29
Došlých deníků/Amount of  received logs 23
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 633
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,933


Došlé deníky CUC627 / Preliminary results

Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP po CUC627 / ACP Score tables

Jak na CUC627 ? / How can I run in round 627 ?
Preference CUC627
Bodů/Points
Pileup: OK2NAJ
5
OM8ON, OM0AS, OK1FCB
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3