CUC629 ... 26. 7. 2021

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace ve středu 28. 7. 2021 v 19:15

The contest was evaluated by OK2OP, last update at July 28. 2021 at 7:15 PM
Stanic celkem/Stations in total 29
Došlých deníků/Amount of  received logs 22
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 560
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,867


Celkové výsledky CUC629 / Preliminary results

Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP / ACP Score tables

Jak na CUC629 ? / How can I run in round 629 ?
Preference CUC629
Bodů/Points
Pileup: OK1OA
5
OM8ON, OM0AS, OM3ZU
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3