CUC632 ... 16. 8. 2021

Vyhodnocuje OK2OP, poslední aktualizace ve středu 18. 8. 2021 ve 20:00

The contest was evaluated by OK2OP, last update at August 18. 2021 at 08:00 PM
Stanic celkem/Stations in total 29
Došlých deníků/Amount of  received logs 21
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 479
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1,933


Celkové výsledky CUC632 / Final results

Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP / ACP Score tables
Jak na CUC632 ? / How can I run in round 632 ?
Preference CUC632
Bodů/Points
Pileup: OK1DCS
5
OK2CMZ, OK5MAX, OK2ABU
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3