CUC634 ...  30. 8. 2021

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace 1. září 2021 v 20:50

The contest was evaluated by OK2WA, last update at 1. September 2021, 20:50 PM


Stanic celkem/Stations in total 37
Došlých deníků/Amount of  received logs 22
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 798
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2,467Výsledky / Results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score table


Jak na CUC634  30. 8. 2021 / How can I run in round 634 August 30, 2021