CUC635 ... 6. 9. 2021

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace ve středu 8. 9. 2021 v 19:15

The contest was evaluated by OK2OP, last update at September 8. 2021 at 07:15 PM
Stanic celkem/Stations in total 30
Došlých deníků/Amount of  received logs 25
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 756
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2.000

 Celkové výsledky CUC635 / Final results

Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP / ACP Score tables
Jak na CUC635 ? / How can I run in round 635 ?
Preference CUC635
Bodů/Points
Pileup: OK2EA
5
OK1VK, OK2ABU, OK1DBE
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3