CUC636 ... 13. 9. 2021

Vyhodnotil OK1LZ, poslední aktualizace ve středu 15. 9. 2021 v 19:00

The contest was evaluated by OK1LZ, last update at September 15. 2021 at 7:00 PM
Stanic celkem/Stations in total 32
Došlých deníků/Amount of  received logs 25
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 792
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2.133

Celkové výsledky / Total results

Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP bude ve středu / ACP Score tables

CUL 636
OK2OP.mp3


Jak na CUC636 ? / How can I run in round 636 ?
Preference CUC636
Bodů/Points
Pileup: OK1DEP
5
OK2ABU, SN1T, OK1DBE
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3