CUC637 ... 20. 9. 2021

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace ve středu 22.9.2021 v 19:15

The contest was evaluated by OK2OP, last update at September 22. at 7:15 PM
Stanic celkem/Stations in total 30
Došlých deníků/Amount of  received logs 24
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 712
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.933
Celkové výsledky / Final results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP / ACP Score tables

Jak na CUC637 ? / How can I run in round 637 ?


Preference CUC637
Bodů/Points
Pileup: OK2PYA
5
OK2ABU, OK1DAR, OK1DBE
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3