CUC638 ... 27. 9. 2021

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace 29.9.2021 v 21:50

The contest was evaluated by OK2WA, last update at September 29. at 21:50
Stanic celkem/Stations in total 36
Došlých deníků/Amount of  received logs 26
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 839
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2.400Výsledky / Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP  / ACP Score table
Jak na CUC638? / How can I run in round 638?


Preference CUC638
Bodů/Points
Pileup: OK1OA
5
OK2ABU, OK1DAR, OK2CMZ
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3