CUC639 ... 4. 10. 2021

Vyhodnocuje OK1LZ, poslední aktualizace v úterý 5. 10. 2021 v 19:00

The contest is evaluating by OK1LZ, last update at October 5. 2021 at 7:00 PM
Stanic celkem/Stations in total 34
Došlých deníků/Amount of  received logs 27
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 845
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2,267

 Výsledky CUC639 / CUC639 results

Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score tables


Jak na CUC639 ? / How can I run in round 639 ?
Pileup pojede OK2PKT
CUC640 by mohl OK2BTK