CUC648 ... 6. 12. 2021

Vyhodnocuje OK1LZ, poslední aktualizace v úterý 8.12.2021 ve  19:00

The contest was evaluated by OK1LZ, last update at December 8. at 7:00 PM
Stanic celkem/Stations in total 28
Došlých deníků/Amount of  received logs 21
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 635
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.867Celkové výsledky / Preliminary results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP bude ve středu / ACP Score tables
Jak na CUC648? / How can I run in round648?

preference