CUC657 ... 7. 2. 2022

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace v úterý 9.2.2022 v 16:40

The contest was evaluated by OK2WA, last update at Tuesday 9.2.2022. at 16:40Stanic celkem/Stations in total 21
Došlých deníků/Amount of  received logs 17
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs  457
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.400Výsledky / Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP / ACP Score table
Jak na CUC657? / How can I run in round 657?


Preference CUC657
Bodů/Points
Pileup: OK2NAJ
5
OK2BLD, OK1DAR, OK2CMZ
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3