CUC637 ... 20. 9. 2021

Vyhodnocuje OK2WA, poslední aktualizace v pondělí 20. 9. 2021 v 22:15

The contest is evaluating by OK2WA, last update at September 20. 2021 at 10:15 PM
Stanic celkem/Stations in total
Došlých deníků/Amount of  received logs
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules )

 Došlé deníky CUC637 / Preliminary results

Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP bude ve středu bude ve středu / ACP Score tables


Jak na CUC637 ? / How can I run in round 637 ?
Pileup pojede OK2PYA
CUC638 by mohl OK1OA