Výsledky závodu CUC671


Kategorie QRP:

ZnackaPocet boduCC
OK2EA 71 1,400
OK2PYA 70 1,433
OK2PKT 66 1,267
OK1AY 66 1,233
OK1DCS 64 1,367
OK1OA 61 1,233
OK2BTK 61 1,100
OM8AQ 51 0,967
OK1USP 49 0,967
OK1DOR 41 0,933
OM3ZU 41 0,767
OM0AS 37 0,767
OK1LZ 33 0,533
OM8ON 32 0,700
OK2CMZ 30 0,733
OK1DAR 29 0,533
OK2LF 24 0,433
OK2GU 23 0,400
OK2ABU 19 0,367

Kategorie VLP:

ZnackaPocet boduCC
OK1FKD/Q 51 0,967
OK1NS/Q 45 0,967
OK1LO/Q 42 0,833
OK1FII/Q 38 0,767
OK1DZD/Q 30 0,600
OK1HCD/Q 25 0,433
OK2BND/Q 24 0,367

Zvláštní kategorie:

Kategorie PILEUP:

ZnackaPocet boduCC
OK2NAJ 79 1,733


2. liga
Error logy
Neuznané značky