CUC431...... 25. 9. 2017
vyhodnocen OK2WA

Aktualizováno v 27.9.2017 v 21.45Stanic celkem 45
Došlých deníků 36
Vyhodnocených spojení 985
Závodní potenciál 2,933

Výsledky kola 431

Komentáře

Skimmery

Tabulka ACP po CUC431

CUL 428 - OK1FGD

Jak na CUC431

V tomto kole odjede pileup OK1AY.
Pro CUC432 je nominován OK2PYA?