CUC616 ...  26. 4. 2021

Vyhodnotil OK2WA, poslední aktualizace 28.dubna 2021 v 21:30

The contest was evaluated by OK2WA, last update at 28. April 2021, 9:30 PM


Stanic celkem/Stations in total 29
Došlých deníků/Amount of  received logs 26
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 732
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2,000


Výsledky / Results


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score table


Jak na CUC616 ? / How can I run in round 616 ?