CUC618 ...  10. 5. 2021

Vyhodnocuje OK1LZ, poslední aktualizace 12.května v 19:30
The contest is evaluated by OK1LZ, last update May 12. at 07:30 PM


Stanic celkem/Stations in total 31
Došlých deníků/Amount of  received logs 27
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs 739
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 2,167


 
Výsledky CUC618 / Results CUC618


Komentáře / Commentaries

Tabulka ACP  / ACP Score table
Jak na CUC618 / How can I run in round 618
Pileup pojede OM0AS
Na CUC619 se připraví OM3ZU
Preference CUC618
Bodů/Points
Pileup: OM0AS
5
OK1LZ, OK2CMZ, OK1DJQ
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3