CUC656 ... 31. 1. 2022

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace ve středu 2.2.2022 v 18:30

The contest was evaluated by OK2OP, last update at February 2. at 06:30 PMStanic celkem/Stations in total 29
Došlých deníků/Amount of  received logs 22
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs  620
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.867
Výsledky / Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP / ACP Score tables
Jak na CUC656? / How can I run in round 656?


Preference CUC656
Bodů/Points
Pileup: OK1OA, OK2EA
5
OK2BLD, OK2IW, OK2CMZ
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3