CUC659 ... 28. 2. 2022

Vyhodnotil OK2OP, poslední aktualizace ve středu 23.2.2022 v 19:00

The contest was evaluated by OK2OP, last update at February 23. at 07:00 PMStanic celkem/Stations in total 28
Došlých deníků/Amount of  received logs 24
Vyhodnocených spojení/Evaluated QSOs  595
Závodní potenciál/Contest potential value ( see contest rules ) 1.800
Výsledky / Results

Komentáře / Commentaries


Tabulka ACP  / ACP Score tables
Jak na CUC659? / How can I run in round 659?


Preference CUC659
Bodů/Points
Pileup: OK1DOR
5
OK7NV, OK1LZ, OK2CMZ
3
QRP
1
VLP
2
Za deník/for LOG
3